Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie

ul. Kościuszki 6

62-436 Orchowo

woj. wielkopolskie

------------------------------------------

REGON 003730644

NIP: 667-12-63-876

------------------------------------------

tel. (63) 26 84 010

- Kierownik GOPS - tel. wewn. 80,

- Pracownicy socjalni - tel. wewn. 82,

- Księgowość GOPS - tel. wewn. 83,

e-mail: gops@orchowo.pl

Powrót do góry