OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

 

 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Orchowo.