logotypy

"RAZEM zrobimy WIĘCEJ"

A

Drodzy mieszkańcy! Informujemy, że cały czas trwają prace nad remontem toalet oraz zagospodarowaniem terenu przed Domem Kultury i Strażaka w Orchowie.

 

Przypominamy, że w sołectwie Orchowo realizowany jest projekt pn.: "RAZEM zrobimy WIĘCEJ" w ramach IX edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś".

 

Koszty kwalifikowalne (finansowe) projektu wynoszą: 60.411,10 zł z czego:

*23.411,10 zł stanowią środki własne gminy,

*7.000,00 zł stanowią środki funduszu sołeckiego sołectwa Orchowo,

* oraz 30.000,00 zł stanowią środki z otrzymanej dotacji w ramach zawartej umowy o udzielenie pomocy finansowej.

 

BCDEFGHIJKLMNOPRSTU

 

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

logotypy