DSCF0

"WWW. Historia Pod Dębami"

logotypy

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

 

Dobiegają końca prace nad realizacją projektu w ramach IX edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" pod nazwą "WWW. Historia Pod Dębami". Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bielsko, co jednocześnie wpłynie na poprawę warunków rekreacyjno - wypoczynkowych mieszkańców oraz estetykę całego sołectwa.

 

Przypominamy, że koszty kwalifikowalne (finansowe) projektu łącznie wynoszą 57.673,79 złotych (z czego 19.680,56 zł stanowią środki własne gminy; 7.993,23 zł stanowią środki funduszu sołeckiego sołectwa Bielsko oraz 30.000,00 zł stanowią środki z otrzymanej dotacji w ramach zawartej umowy o udzielenie pomocy finansowej).

DSCF1DSCF2DSCF3DSCF4DSCF5DSCF6DSCF7DSCF8DSCF9DSCF10DSCF11DSCF12DSCF13DSCF14