RAZEM zrobimy WIĘCEJ

O1O2

Zrealizowano zadanie w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" pn.: "RAZEM zrobimy WIĘCEJ", dotyczące zagospodarowania terenu zieleni przed budynkiem Domu Kultury i Strażaka w Orchowie oraz remontu toalet na parterze przedmiotowego budynku.

O3

W wyniku realizacji projektu w pełni osiągnięto zakładane cele i rezultaty, tj.: zagospodarowano przestrzeń publiczną poprawiając estetykę centrum wsi oraz zachowano i promowano dziedzictwo kulturowe sołectwa Orchowo poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przed budynkiem Domu Kultury i Strażaka a także wyremontowano toalety znajdujące się na parterze tego obiektu, zlokalizowanego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 3 w Orchowie, stanowiącego centrum życia społeczno - kulturalnego mieszkańców sołectwa Orchowo.

 

Źródła finansowania projektu:

koszty kwalifikowalne (finansowe):

*środki własne gminy: 23.411,10 zł

*środki funduszu sołeckiego sołectwa Orchowo: 7.000,00 zł

*środki z dotacji: 30.000,00 zł

koszty niekwalifikowalne:

*praca mieszkańców: 20.235,00 zł

*praca sprzętu: 2.800,00 zł

*wkład rzeczowy: 3.850,00 zł

Razem: 87.296,10 zł

 

logotypy

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"