Odnowa Wsi 2019

Realizacja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” służy aktywizacji mieszkańców wsi i podniesieniu standardów oraz jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup drobnych elementów wyposażenia, towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych czy materiałów niezbędnych do promocji wsi, które będą służyły lokalnej społeczności w budowie ich tożsamości i integracji.

 

 

W roku bieżącym do konkursu złożono łącznie 138 projektów, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z regulaminem konkursu. Uchwałą nr 1289/2019 z dnia 26 września 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę rankingową i wskazał projekty rekomendowane do dofinansowania. Na tej liście na miejscu 6 i 7 znalazły się projekty zgłoszone przez Gminę Orchowo, a mianowicie:

1. projekt dla Sołectwa Orchówek pt. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Orchówku” - kwota dofinansowania 5 000 zł

2. projekt dla Sołectwa Słowikowo pt. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słowikowie” - kwota dofinansowania 5 000 zł

 

W dniu 7 października br. Wójt Gminy Orchowo Jacek Misztal podpisał umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na udzielenie dotacji celowej w wysokości łącznie 10 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie ww. projektów. W ramach zadania zostaną zakupione m.in. dla sołectwa Orchówek: zabudowa kuchenna, kuchenka elektryczno-gazowa, witryna chłodnicza oraz stoły (6 szt.). Natomiast świetlica w sołectwie Słowikowo zyska nowe drzwi, stoły bankietowe (12 szt.), warnik do kawy i herbaty oraz kosze na śmieci.

 

Lista rankingowa - >>> pobierz <<<

 

Koordynatorem obu projektów jest Magdalena Kasprowicz.

Wielkopolska Odnowa Wsi Logo