Rekultywacja Rekultywacja 1 Rekultywacja 2

 

Informujemy, że zakończono „Rekultywację gminnego składowiska odpadów w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego – Skubarczewo, gm.Orchowo”.

 

 

 

Rekultywacja 3 Rekultywacja 4 Rekultywacja 5

 

Rekultywacja 6 Rekultywacja 7 Rekultywacja 8

 

Koszt całkowity rekultywacji składowiska to 555 954,22 zł, w tym: wkład własny- 274 964,61 zł i dofinansowanie zewnętrzne - 280 989,61 zł.

Zrekultywowano składowisko odpadów komunalnych o pow. ok. 1 ha.

Na powierzchni posadzono kilka tysięcy drzew:

- dąb czerwony 1330 szt.

- lipa 1330 szt.

- sosna 4000 szt.

 

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal