11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 1 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 2 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 3 Kopiowanie

 

11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 4 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 5 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 6 Kopiowanie

 

11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 8 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 7 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 10 Kopiowanie

 

11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 9 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 12 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 13 Kopiowanie

 

11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 15 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 16 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 17 Kopiowanie

 

11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 18 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 19 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 20 Kopiowanie

 

11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 21 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 22 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 23 Kopiowanie

 

11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 24 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 25 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 27 Kopiowanie

 

11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 28 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 29 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 31 Kopiowanie

 

11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 32 Kopiowanie 11 Listopada 2015 uroczysta Msza Swieta 33 Kopiowanie