Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 19 Lipiec 2019    |    Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław

K O M U N I K A T

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU NA 2019 ROK

Informujemy, iż w okresie od dnia 27 maja 2019r. do dnia
30 września 2019r.
można składać w Urzędzie Gminy Orchowo wnioski o sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest.

Wyżej wymieniony termin ulega skróceniu w przypadku wyczerpania przez daną Gminę limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację Zadania

Zgodnie z zatwierdzonym „Regulaminem finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Słupeckiego na 2019 rok”, do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu uprawnione są wszystkie osoby, które posiadają nieruchomości na terenie gmin powiatu słupeckiego, na której występują wyroby zawierające azbest oraz wpisane są do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA).

W 2019r. realizowane będą wnioski dotyczące wyłącznie odbioru wraz z transportem i unieszkodliwieniem odpadu azbestowego, złożonego na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy.

Dofinansowanie do ww. działania wynosić będzie 100% całościowych kosztów tego działania.

Pomoc finansowa nie obejmuje dopłat do zakładania nowych pokryć dachowych.

Pomoc finansowa udzielana będzie na pisemny wniosek złożony w Urzędzie Gminy Orchowo, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 40/2019 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 14 maja 2019r.

Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz wnioskodawcy prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej zobowiązani są również do załączenia do wniosku odpowiednich dokumentów określonych w § 11 w/w Uchwały.

Formularz wniosku (zał. nr 1), oświadczenia (zał. nr 4) oraz regulamin są do pobrania w Urzędzie Gminy, pokój nr 7, jak również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orchowo (www.orchowo.nowoczesna.gmina.pl) w zakładce Gospodarka komunalna/ odpady niebezpieczne - azbest.

 

Kanalizacja 2018

Dofinansowanie 2019

 Rewitalizacja-2017-baner

transmisja

Wybory 2018

Oferty pracy baner

 

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

nasza kasa

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo