Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2018    |    Imieniny: Danuta, Emilia, Jan

Urząd Gminy Orchowo informuje, że powołana Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej przyjmuje wnioski od rolników, którzy ponieśli straty w uprawach powstałych wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych suszą. Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Orchowo w godz. 7.30-15.30 i przekazywane do Komisji w składzie: Pani Sylwia Wojtylak- Gallas, Pan Jerzy Kryszak, Pan Stanisław Maruszak. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Orchowo- biuro nr 7 lub do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu gminy Orchowo pod adresem:http://orchowo.nowoczesnagmina.pl w zakładce Rolnictwo.

 

                                                Wójt Gminy Orchowo

                                                     /-/ Jacek Misztal

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU

PLACÓWKA TERENOWA W SŁUPCY

W związku, że z dniem 18 maja br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U z 2018r., poz.858) w zakresie dotyczącym obejmowania ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim ora ubezpieczeniem zdrowotnym pomocnika rolnika.

Wobec powyższego w załączeniu przesyłamy informację wraz z tabelą wysokości płatności składek za pomocnika.

                                                                                                                     Kierownik

                                                                                                                     Placówki Terenowej

                                                                                                                      /-/ Anita Szykowna

INFORMACJA

Od 26 kwietnia br. rusza wypłata należności dla rolników, którzy w lutym 2018 r. złożyli do Wójta Gminy Orchowo wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przyznany zwrot podatku można odebrać w godz. 10:00 – 14:00 w kasie Urzędu Gminy Orchowo. Rolnikom, którzy we wniosku wskazali numer rachunku bankowego, należne środki zostaną przelane dnia 26 kwietnia br.

Z poważaniem

Wójt Gminy Orchowo

Jacek Misztal

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że od 15 lutego do 14 marca 2018r. rolnicy gospodarujący na areale mniejszym niż 10 ha mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017". Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018r. Ponieważ skorzystanie z tej możliwości znacznie uprości w bieżącym roku procedurę wnioskowania o dopłaty obszarowe dla znacznej liczby rolników, prosimy o upowszechnienie tej informacji, np. poprzez sołtysów. Załączamy link do internetowej strony ARiMR z wyczerpującymi informacjami na ten temat, formularz Oświadczenia oraz zasady wypełniania i składania Oświadczenia. http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jest-juz-dostepne-oswiadczenie-potwierdzajace-brak-zmian-w-tegorocznym-wniosku-w-porownaniu-z-w.html Biuro WIR

Dodatkowo oświadczenie można pobrać <<<TUTAJ>>>

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że producenci prowadzący uprawę maku i konopi włóknistych na terenie gminy zobowiązani są do zawarcia umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku / lub konopii włóknistych lub do złożenia zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2017, poz.783 ze zm.), składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy. w terminie 14 dni po dokonaniu wysiewu.

Informację o zamiarze uprawy maku i konopi włóknistych  w 2018r. należy zgłosić do końca listopada br. do tutejszego urzędu.

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w listopadzie br. na terenie Gminy Orchowo w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą

"Badania plonów niektórych ziemiopłpdów rolnych" oraz "Badania sadów wg gatunków i odmian".

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie:

http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-listopad-2017,107,1.html oraz http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

 

                                                                                                                                                                          (-) Magdalena Ancan

                                                                                                                                                                          Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych

                                                                                                                                                                          Urząd Statystyczny w Poznaniu

 Rewitalizacja-2017-baner

Oferty pracy baner

Harmonogram odpady 2017

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

nasza kasa

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo

Formularz logowania