Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 26 Kwiecień 2019    |    Imieniny: Maria, Marcelina, Marzena

KOMUNIKAT
Chrońmy pszczoły!!!

W związku ze zbliżającymi się pracami polowymi przypominamy, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin, niesie za sobą duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy!
Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych!
Stosując środki ochrony roślin zwróć szczególną uwagę na:
- stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
- dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
- stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;
- niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
- wykonywanie zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;
- przestrzeganie okresów prewencji;
- niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu;
- zachowywanie minimalnych odległości od pasiek (20 m).

chrońmy pszczoły

 

 

Ustawa prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. u z 2018r., poz.2033) zmienia skład Zespołu szacującego szkody łowieckie w miejsce przedstawiciela samorządu terytorialnego ( sołtysa) wchodzić będzie przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a wnioski należy składać do kół łowieckich.                                                                  

 Art.46 ust.1 ustawy prawo łowieckie stanowi że:

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

2) przy wykonywaniu polowania

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy prawo łowieckie szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego ;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda

 

Wniosek o oszacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenia wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek o oszacoowanie szkód powinien zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uprawy lub płodu rolnego

Kanalizacja 2018

 Rewitalizacja-2017-baner

transmisja

Wybory 2018

Oferty pracy baner

 

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

nasza kasa

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo

Formularz logowania