Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

PRODUCENTOM ROLNYM ZA ZAKUPIONY OLEJ NAPĘDOWY

W 2018 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

 

 

  • od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
  • od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w  terminach:
• 1 – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

  • 1 – 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W załączeniu pliki do pobrania

PLIKI DO POBRANIA:

 

 WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ikona pobieranie 1 
 OŚWIADCZENIE  ikona pobieranie 1
 OŚWIADCZENIE DIERŻAWCY UŻYTKÓW ROLNYCH  ikona pobieranie 1
 OŚWIADCZENIE O NIE OTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ  ikona pobieranie 1
ZESTAWIENIE DOWODÓW ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO ikona pobieranie 1