W dniach od 1 do 31 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Orchowo pok. nr 3 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II półroczu 2017 r.

 

Do wypełnionego wniosku i oświadczeń należy dołączyć oryginały faktur VAT zakupionego oleju napędowego za okres od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

W 2017 roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł od 1 litra oleju.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie:
-1-31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Orchowo pokój nr 3 i na stronie internetowej: www.orchowo.pl
Rolnicy, którzy rozliczają się z podatku VAT proszeni są o dołączenie do wniosku kopii faktur VAT zakupionego oleju napędowego, jednakże oryginały tych faktur należy przedstawić do potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem w momencie składania wniosku.

PLIKI DO POBRANIA:

 

 WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ikona pobieranie 1 
 OŚWIADCZENIE  ikona pobieranie 1
 OŚWIADCZENIE DIERŻAWCY UŻYTKÓW ROLNYCH  ikona pobieranie 1
 OŚWIADCZENIE O NIE OTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ  ikona pobieranie 1
ZESTAWIENIE DOWODÓW ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO ikona pobieranie 1