INFORMACJA

Od 30 października br. rusza wypłata należności dla rolników, którzy w sierpniu 2017 r. złożyli do Wójta Gminy Orchowo wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przyznany zwrot podatku można odebrać w godz. 10:00 – 14:00 w kasie Urzędu Gminy Orchowo.

Rolnikom, którzy we wniosku wskazali numer rachunku bankowego, należne środki zostaną przelane  dnia 30 października br.

                                                                                                                                                                       Z poważaniem
                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Orchowo
                                                                                                                                                                            Jacek Misztal