Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w listopadzie br. na terenie Gminy Orchowo w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą

"Badania plonów niektórych ziemiopłpdów rolnych" oraz "Badania sadów wg gatunków i odmian".

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie:

http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-listopad-2017,107,1.html oraz http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

 

                                                                                                                                                                          (-) Magdalena Ancan

                                                                                                                                                                          Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych

                                                                                                                                                                          Urząd Statystyczny w Poznaniu