Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 19 Październik 2019    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku

 Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2019 r.:

*od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

*od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

*w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura   powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu   producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

 Od 2019 roku ulega zwiększeniu limit  zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac 

w gospodarstwie z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych   oraz druga zmiana jest związana z wprowadzeniem zasady zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu w ramach rocznego limitu ustalonego także dla użytków w odniesieniu do DJP posiadanego w gospodarstwie bydła.

Limit ustala się jako sumę:

1)        kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2)        kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

PLIKI DO POBRANIA    
 WZÓR WNIOSKU  <Kliknij aby pobrać
 ZAŁĄCZNIK 1 <Kliknij aby pobrać>
 ZAŁĄCZNIK 2 <Kliknij aby pobrać>
 ZAŁĄCZNIK 3 <Kliknij aby pobrać>

Kanalizacja 2018

Dofinansowanie 2019

 Rewitalizacja-2017-baner

transmisja

Wybory 2018

Oferty pracy baner

 

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

nasza kasa

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo

Formularz logowania