Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 19 Październik 2019    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita

P5200394

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Linówiec.

Celem opracowania jest przebudowa istniejącej drogi gminnej i uzyskanie przez to poprawy przejezdności oraz zapewnienie możliwości bezpiecznego dojazdu do terenów zabudowań gospodarskich i pól uprawnych. Dane techniczne

 

 

- szerokość jezdni - 4,0-5,0 m, w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową zaprojektowano jezdnię o szer. 5,0 m - szerokość poboczy z mieszanki gliniasto-żwirowej z dokopu na szer. 0,75 - spadek poprzeczny jezdni dwustronny - 2%, - pochylenia podłużne gwarantujące prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych na przyległy teren, prawidłowe powiązanie jezdni z przyległym terenem Konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 grub. 4 cm - podbudowa zasadnicza z uwzględnieniem wyrównania: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - gr. Min. 8 cm - istniejąca konstrukcja jedni Na dobudowie jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 grubości 4 cm - podbudowa zasadnicza warstwa górna kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm - podbudowa zasadnicza warstwa dolna kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr.15 cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 25 cm Zjazdy: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 grubości 4 cm - podbudowa zasadnicza warstwa górna kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm - podbudowa zasadnicza warstwa dolna kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr.15 cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 25 cm Odwodnienie Odwodnienie drogi zaprojektowano powierzchniowo poprzez odpowiednia pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające odprowadzenie wód opadowych w granicach pasa drogowego. Od km 0+280,00 do km 0,585,00 z lewej strony jezdni , oraz od km 0+395,20 do km 0+585,00 z prawej strony jezdni zakłada się odmulenie istniejącego rowu przydrożnego wraz z karczowaniem krzaków. Urządzenia obce: w obrębie drogi znajdują się urządzenia obce zgodnie z projektem technicznym. Elementy organizacji ruchu i BRD: wymiana znaku pionowego A-7 w rejonie skrzyżowania z droga powiatowa, wymiana słupków U-1a co 100m z dwóch stron jezdni oraz budowa bariery sprężystej H2/W4/B z lewej strony jezdni długości 28m od km 0+565,00 do km 0+593,00.

 

P5200395 P5200396

Kanalizacja 2018

Dofinansowanie 2019

 Rewitalizacja-2017-baner

transmisja

Wybory 2018

Oferty pracy baner

 

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

nasza kasa

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo

Formularz logowania