Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 16 Styczeń 2019    |    Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard

324 pierwsze

Realizując zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy Orchowo w dniu 06.04.2018r., Wójt Gminy Orchowo Jacek Misztal podpisał umowę a komisja przekazała plac przebudowy chodnika ul. Kościuszki w Orchowie. Jest to odcinek łączący się z ul. Dworcową dalej w kierunku drogi wojewódzkiej.

 

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. Roboty przygotowawcze
 2. Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,110
 3. Usunięcie humusu gr 40 cm m3 14
 4. Wyrównanie krawędzi jezdni piła mechaniczną mb 110
 5. Rozbiórka krawężnika betonowego wraz ze ściekiem i z ławą z betonu cementowego, uporządkowanie terenu rozbiórki i odwóz na odkład (110 mb krawężnika) m3 11
 6. Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 z ławą z betonu, uporządkowanie terenu i odwóz na odkład m3 6
 7. Rozbiórka nawierzchni chodnika oraz zjazdów z płytek betonowych i kostki brukowej z podbudową gr 20 cm uporządkowanie terenu załadunek i odwóz na odkład (250 m2 nawierzchni) m3 75
  1. Urządzenia podziemne
  2. Regulacja pionowa studni sieci teletechnicznej z wymianą włazów na nowe szt 1
   1. Podbudowy
   2. Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika m2 170
   3. Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki m2 80

10)Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki m2 80

11)Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa gr.10 cm pod ciąg chodnik m2 170

IV. Nawierzchnie

12)Wykonanie nawierzchni wjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 80

13)Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm m2 170

V. Roboty wykończeniowe

14)Humusowanie gr. od 10 do 40 cm skarp rowu oraz przyległego terenu wraz z obsianiem trawą m2 100

VI. Elementy ulic

15)Wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z ławą z betonu cementowego C 12/15 oraz zalaniem szczeliny pomiędzy krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią drogi gminnej bitumiczną masa zalewową mb 61

16)Wykonanie krawężników najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm wraz z ława z betonu cementowego C12/15 oraz zalaniem szczeliny pomiędzy krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią drogi gminnej bitumiczną masa zalewową mb 38

17)Wykonanie krawężników betonowych skośnych 15x22/30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm wraz z ława z betonu cementowego C12/15 oraz zalaniem szczeliny pomiędzy krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią drogi gminnej bitumiczną masa zalewową mb 12

18)Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm wraz z ława z betonu cementowego C12/15 mb 34

19)Wykonanie obrzeży betonowych 8x30cm wraz z ława z betonu cementowego C12/15   mb 93

Prace wykonała firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska ul. 50 Lecia Kopalni Konin 23, 62-540 Kleczew za kwotę brutto 58. 000,00 tys zł.

236347

 

553 606

832 944

Kanalizacja 2018

 Rewitalizacja-2017-baner

transmisja

Wybory 2018

Oferty pracy baner

Harmonogram odpady 2017

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

nasza kasa

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo

Formularz logowania