Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2017    |    Imieniny: Tomasz, Maurycy

Podkategorie

 • Gospodarka odpadami

   

  G O S P O D A R KA     O D P  A D A M I

   

   

   

  WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z TERENU GMINY ORCHOWO

   

   

  Lp.

  Nazwa przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych płynnych

  Adres przedsiębiorstwa

  Telefon

  kontaktowy

  1

  Usługi Transportowe Zenon Rzyski

  Słowikowo 1,

  62-436 Orchowo

  667 688 081

  2

  PW "JAN"  Janusz Bąkowski

  ul. Mikołaja Reja

  62-436 Orchowo

  609 478 490

  880 049 843

  3

   PPU Dariusz Dzikowski

   Bronisław 39

  88-320 Strzelno

  607 769 709

   

   

   

 • Kanalizacja

   

  K A N A L I Z A C J A

   

   

   

  TELEFONY ALARMOWE :

   

  Urząd Gminy Orchowo (63) 2684090 wew. 29

   

   

  Piotr Wędzikowski - kom. 605 857 050

   

  Andrzej Kwiatkowski - kom. 691 954 412

   


   

  STAWKI ZA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE OBOWIĄZUJĄCE

   

   

  STAWKI ZA ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCE
  od 1 LISTOPADA 2016r. do 31 PAŹDZIERNIKA 2017r.

   

   

  Na podstawie Uchwały nr XXVIII/129/16 z dnia 29 września 2016r.

   

  stawki cenowe zbiorowego odprowadzenia ścieków:


  -  Grupa Ś I -  3,95 zł/1m³ + 8% VAT,
  -  Grupa Ś II - 5,65 zł/1m³ + 8% VAT,
  -  za ścieki dowożone - 2,45 zł/1m3 + 8% VAT
  -  ścieki dowożone z poza terenu Gminy Orchowo -7,74 zł/1m3 + 8% VAT
  - osad dowożony z przydomowych oczyszczalni - 50,00 zł/1m3 + 8% VAT

   

   

  Grupa Ś I – stawka dotowana dla odbiorców pobierających wodę wyłącznie do spożycia
  i na cele związane z potrzebami socjalno-bytowymi gospodarstw domowych.
  Grupa Ś II – stawka niedotowana dla pozostałych odbiorców (tzn. odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą i odbiorcy z nieruchomości niezamieszkałych).

   

 • Wodociągi - Hydrofornie

   

  W O D O C I Ą G I  -  H Y D R O F O R N I E

   

   

  TELEFONY ALARMOWE :

   

  Urząd Gminy Orchowo (63) 2684090 wew. 29

   

   

  Piotr Wędzikowski - kom. 605 857 050

   

  Ryszard Szeszycki - kom. 660 527 779


   

   STAWKI ZA WODĘ OBOWIĄZUJĄCE

   

   

   

  STAWKI ZA WODĘ od 1 LISTOPADA 2016 r. do 31 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

  Na podstawie Uchwały nr XXVIII/129/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 września 2016r.
  stawki cenowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę:


  - Grupa W I -   2,15 zł/1m³ + 8% VAT
  - Grupa W II -  3,30 zł/1m³ + 8% VAT
  - Grupa W III - 2,40 zł/1m3 + 8% VAT
  - stała opłata za wodomierz - 0,90 zł/ miesięcznie

   

  UWAGA! Woda w grupie WI jest dotowana do 3m³ miesięcznie na osobę zamieszkałą, powyżej 3m³ zużytej wody miesięcznie na osobę zamieszkałą stosuje się taryfę z grupy WII
  Grupa W I – stawka dotowana przeznaczona wyłącznie dla gospodarstw domowych bez podlewania ogrodów.
  - Grupa W II – stawka niedotowana przeznaczona dla odbiorców, którzy zużyli pow. 3 m³ wody na osobę oraz pozostałych odbiorców wraz z podlewaniem ogrodów (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą i odbiorcy z nieruchomości niezamieszkałych).
  -Grupa W III– stawka dotowana dla produkcji zwierzęcej którą rozumie się poprzez produkcję zwierząt w wysokości nie mniejszej niż 5 dużych jednostek przeliczeniowych DJP, gdzie
  DJP = 500kg.

   

   

   

 Rewitalizacja-2017-baner

Oferty pracy baner

Harmonogram odpady 2017

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

nasza kasa

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo