Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 20 Październik 2019    |    Imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana

Na podstawie art. 88s ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U z 2015r, poz.469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016r., poz.353 z późn.zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu niniejszym podaje do publicznej wiadomości Projekt Planu Przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Zgodnie z art. 88s. ust. 2 ustawy Prawo wodne, plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym  Warty sporządza Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na podstawie art. 88r ust.3 i 4 ustawy Prawo wodne, plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają:

1. analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;

2. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;

3. propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

4. katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z projektem Planu: w Biurze Podawczym RZGW w Poznaniu: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w terminie od dnia 08.03.2017r. do dnia 8.09.2017r., w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w sekretariatach Zarządów Zlewni: Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań; Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie, Skęczniew 57, 62-730 Dobra; Noteci z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, a także w ww. terminie na stronie internetowej: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/ w zakładce Planowanie w gospodarowaniu wodami- plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków od dnia 8.03.2017r. do dnia 8.09.2017r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, ustnie do protokołu sporządzonego w miejscu wyłożenia ww. dokumentu lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Formularz składania uwag i wniosków został zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/w zakładce Planowanie w gospodarowaniu wodami- Plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W myśl art.41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po dniu 8.09.2017r. nie będa rozpatrywane.

Jednocześnie informuję o możliwości wzięcia udziału w konferencjach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących projektu ww. dokumentu. Szczegółowe informacje nt. planowanych spotkań dostępne będą na ww. stronie internetowej.

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                     (-) mgr inż. Magdalena Żmuda

 

Kanalizacja 2018

Dofinansowanie 2019

 Rewitalizacja-2017-baner

transmisja

Wybory 2018

Oferty pracy baner

 

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

nasza kasa

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo