Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 13 Listopad 2019    |    Imieniny: Arkadia, Mikołaj, Stanisław

STAWKI ZA WODĘ od 5 LIPCA 2019r. do 4 LIPCA 2020r.

Na podstawie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
nr BD.RET.070.92.2018.AB z Bydgoszczy z dnia 30 maja 2018r.

stawki cenowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę:


- Grupa W I -   2,55 zł/1m³ + 8% VAT
- Grupa W II -  3,79 zł/1m³ + 8% VAT
- Grupa W III - 2,81 zł/1m3 + 8% VAT
- stała opłata za wodomierz – 1,02 zł/ miesięcznie + 8% VAT

UWAGA! Zużycie wody do 3m³ miesięcznie na osobę zamieszkałą objęte jest taryfą WI, w przypadku przekroczenia zużycia wody , od 4m³ stosowana jest taryfa WII.


Grupa W I – stawka przeznaczona wyłącznie dla gospodarstw domowych bez podlewania ogrodów.


Grupa W II – stawka naliczana począwszy od 4 m³ zużytej wody na osobę oraz pozostałych odbiorców wraz z podlewaniem ogrodów (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą i odbiorcy z nieruchomości niezamieszkałych).


Grupa W III– stawka dla produkcji zwierzęcej którą rozumie się poprzez produkcję zwierząt w wysokości nie mniejszej niż 5 dużych jednostek przeliczeniowych DJP, gdzie DJP = 500kg.

 Decyzja Wód Polskich do pobrania w załączniku <<< kliknij tutaj >>>

Na podstawie Uchwały nr XLIII/202/2017 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 września 2017r.

stawki cenowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
a) Grupa W I - 2,35 zł/1m³ + 8% VAT,
b) Grupa W II - 3,50 zł/1m³ + 8% VAT,
c) Grupa W III - 2,60 zł/1m³ + 8% VAT,
d) stała opłata za wodomierz - 0,90 zł/ miesięcznie + 8% VAT,

 

UWAGA! Zużycie wody do 3m³ miesięcznie na osobę zamieszkałą, objęte jest taryfą WI.
W przypadku przekroczenia zużycia wody, od 4m³ stosowana jest taryfa WII
Grupa W I – przeznaczona wyłącznie dla gospodarstw domowych bez podlewania ogrodów.
- Grupa W II – stawka naliczana począwszy od 4m3 zużytej wody na osobę oraz pozostałych odbiorców wraz z podlewaniem ogrodów (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą i odbiorcy z nieruchomości niezamieszkałych).
- Grupa W III – stawka dla produkcji zwierzęcej, którą rozumie się poprzez produkcję zwierząt
w wysokości nie mniejszej niż 5 dużych jednostek przeliczeniowych DJP, gdzie DJP = 500 kg

STAWKI ZA WODĘ od 1 LISTOPADA 2016 r. do 31 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

Na podstawie Uchwały nr XXVIII/129/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 września 2016r.
stawki cenowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
- Grupa W I -   2,15 zł/1m³ + 8% VAT
- Grupa W II -  3,30 zł/1m³ + 8% VAT
- Grupa W III - 2,40 zł/1m3 + 8% VAT
- stała opłata za wodomierz - 0,90 zł/ miesięcznie

 

UWAGA! Woda w grupie WI jest dotowana do 3m³ miesięcznie na osobę zamieszkałą, powyżej 3m³ zużytej wody miesięcznie na osobę zamieszkałą stosuje się taryfę z grupy WII
Grupa W I – stawka dotowana przeznaczona wyłącznie dla gospodarstw domowych bez podlewania ogrodów.
- Grupa W II – stawka niedotowana przeznaczona dla odbiorców, którzy zużyli pow. 3 m³ wody na osobę oraz pozostałych odbiorców wraz z podlewaniem ogrodów (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą i odbiorcy z nieruchomości niezamieszkałych).
-Grupa W III– stawka dotowana dla produkcji zwierzęcej którą rozumie się poprzez produkcję zwierząt w wysokości nie mniejszej niż 5 dużych jednostek przeliczeniowych DJP, gdzie
DJP = 500kg.

STAWKI ZA WODĘ

OBOWIĄZUJACE OD 1 LISTOPADA 2014R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015R.

 

Na podstawie  art.7 ust.1 pkt 3, art 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym( Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.)

 

STAWKI CENOWE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

 

Grupa W I              2,15zł/m³ +8% VAT

Grupa W II             3,30zł/m³ +8% VAT

Grupa W III            2,40zł/m³ +8% VAT

 

Stała opłata za wodomierz   0,90zł/miesięcznie

 

Woda w grupie W I dotowana jest do 3m³ miesięcznie na osobe zamieszkałą.

Powyżej 3m³zużytej wody miesięcznie stosuje się taryfę z grupy W II.

 

 

Grupa W I- stawka dotowana przeznaczona wyłacznie dla gospodarstw domowych bez             podlewania ogrodów

 

Grupa W II- stawka niedotowana przeznaczona dla odbiorców, którzy zużyli powyżej 3m³ wody na osobę miesięcznie i dla pozostałych odbiorców wraz z podlewaniem ogrodów, oraz odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą i odbiorcy z nieruchomości niezamieszkałych

 

Grupa W III- stawka dotowana dla produkcji zwierzęcej, którą rozumie się poprzez produkcję zwierząt w wysokości nie mniejszej niż 5 dużych jednostek przeliczeniowych DJP, gdzie  DJP+500kg

Kanalizacja 2018

Dofinansowanie 2019

 Rewitalizacja-2017-baner

transmisja

Wybory 2018

Oferty pracy baner

 

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

nasza kasa

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo