STAWKI ZA WODĘ od 1 LISTOPADA 2016 r. do 31 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

Na podstawie Uchwały nr XXVIII/129/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 września 2016r.
stawki cenowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
- Grupa W I -   2,15 zł/1m³ + 8% VAT
- Grupa W II -  3,30 zł/1m³ + 8% VAT
- Grupa W III - 2,40 zł/1m3 + 8% VAT
- stała opłata za wodomierz - 0,90 zł/ miesięcznie

 

UWAGA! Woda w grupie WI jest dotowana do 3m³ miesięcznie na osobę zamieszkałą, powyżej 3m³ zużytej wody miesięcznie na osobę zamieszkałą stosuje się taryfę z grupy WII
Grupa W I – stawka dotowana przeznaczona wyłącznie dla gospodarstw domowych bez podlewania ogrodów.
- Grupa W II – stawka niedotowana przeznaczona dla odbiorców, którzy zużyli pow. 3 m³ wody na osobę oraz pozostałych odbiorców wraz z podlewaniem ogrodów (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą i odbiorcy z nieruchomości niezamieszkałych).
-Grupa W III– stawka dotowana dla produkcji zwierzęcej którą rozumie się poprzez produkcję zwierząt w wysokości nie mniejszej niż 5 dużych jednostek przeliczeniowych DJP, gdzie
DJP = 500kg.