tak byłoefekt końcowy

Zakończono prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – REWITALIZACJA HISTORYCZNEGO CENTRUM ORCHOWA”  w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

 

Na działce gminnej nr 362 w centrum miejscowości Orchowo wykonano: unikatową wiatę turystyczno – przystankową w stylu pruskim, wyposażoną w stylowy zegar, napis z nazwą miejscowości, tablicę informacyjno-promocyjną z rysem historycznym, tablicę ogłoszeń i mapę Gminy; zamontowano ławki, siedziska, kosze na śmieci; nasadzono roślinność oraz wymieniono nawierzchnię.

 

Wykonawcą była firma „Zakład Remontowy PERFEKT Piotr Smółka”, a koszt finansowy wyniósł: 82.709,58zł. Nadzór techniczny nad pracami sprawował Pan Janusz Pawlaczyk – Zastępca Wójta Gminy Orchowo. Za koordynację działań odpowiedzialna była Ewelina Gumienna – Kierownik ref. ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Wartość wkładu własnego sołectwa Orchowo w postaci pracy mieszkańców, pracy sprzętu oraz wkładu rzeczowego to ok. 20 tys. zł. Szczególne podziękowania należą się także sponsorom, którzy przekazali środki finansowe na zakup zegara, uchwyt na flagi, napis „ORCHOWO” oraz ziemię urodzajną.

 

Dofinansowanie pozyskane z Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosło 30.000,00 zł.

 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy sołtysowi sołectwa Orchowo – Panu Janowi Horbińskiemu oraz Radzie Sołeckiej, a także wszystkim mieszkańcom i strażakom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do rewitalizacji Centrum Orchowa!

 

Dziękujemy również za życzliwość i słowa pochwały dla naszych wysiłków!

                                                                                 /-/ Jacek Misztal

                                                                                Wójt Gminy Orchowo

 

„Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

zegarmontaż zegararozbiórka strażrozbiórka kostki

praceziemiakostkasadzeniesadzenisadzenwieczór sadzenie