Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 25 Kwiecień 2017    |    Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl

 Wójt Gminy Orchowo na okres 21 dni:

od 18.04.2017r. do 08.05.2017r.

podaje wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2017

Wójta Gminy Orchowo z dnia 18 kwietnia 2017 roku

GNiZK.7151.13.2016

 Wykaz

Na podstawie art. 35. ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18.04.2017r. do dnia 08.05.2017r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:                   

 

lp

 
 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości oraz powierzchnia

   
 

Opis nieruchomości

 
 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 
 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 
 

Wysokość opłat z tytułu użytkowania

 
 

Informacje o przeznaczeniu

 
 

1

 
 

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane w budynku na działce

 

nr ew. 131

 

o pow.

 

0,4500 ha

   

miejscowość

 

Orchowo

   

/obręb ewidencyjny Orchowo/

   

KW KN1S/

 

00015976/8

 
 

Pomieszczenie użytkowe o powierzchni 22,44 m2

 
 

Dla nieruchomości gruntowej brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 131 znajduje się w strefie zurbanizowanej gdzie obowiązują dla niej zapisy: „Tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość objęta jest granicami inwestycji celu publicznego w zakresie kultury i kultury fizycznej.

   

Pomieszczenie użytkowe zlokalizowane w budynku na przedmiotowej działce gruntu przeznaczone jako siedziba do realizacji zadań i działalności stowarzyszenia: Klub Seniora „Złota Jesień” w Orchowie

 
 

Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas nieokreślony

 
 

Brak

 
 

Nieruchomość przeznaczona jest do nieodpłatnego użyczenia Stowarzyszeniu: Klub Seniora „Złota Jesień” w Orchowie

 

 

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej niniejszym wykazem można uzyskać w pokoju nr 8 tut. urzędu, pod nr tel. (63) 26 840 90 wew. 31 oraz na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl.

   

Sporządziła: Paulina Szmyt

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 18.04.2017r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ……………………….

 

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

   

 

Oferty pracy baner

Harmonogram odpady 2017

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

Rewitalizacja Gminy Orchowo 2017

 

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo

Formularz logowania