Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 19 Sierpień 2017    |    Imieniny: Konstancja, Emilia, Julian

DZIERŻAWA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu na okres 21 dni: od dnia 0808.2017 do dnia 28.08.2017 zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w trybie bezprzetargowym

  

Na podstawie art. 35. ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. - Dz. U z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVII/117/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008r., nr 60, poz. 1196 z późn. zm), podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8 sierpnia 2017r. do dnia 28 sierpnia 2017r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

                                                                                                                                                                              

 

lp

 
 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

   
 

Pow. działki

 

w ha

   
 

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 
 

Opis nieruchomości

 
 

Roczna wysokość opłat z tytułu dzierżawy oraz termin ich wnoszenia

   
 

Informacje o przeznaczeniu. Termin zagospodarowania nieruchomości.

 

Uwagi.

 
 

1

 
 

2

 
 

3

 
 

4

 
 

5

 
 

6

 
 

7

 
 

1

 
   

Część działki

 

nr ew. 363/3

   

miejscowość

 

Bielsko

   

Obręb ewidencyjny

 

0001 Bielsko

   

KW KN1S/00022344/1

   
 

0,7550 ha

 
 

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 363/3 znajduje się w dwóch strefach: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”, „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIIIA-0,3060 ha

 

RIIIB-0,2700 ha

 

RIVA-0,1790 ha

 
   

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 737,10 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 
 

2

 
   

Część działki

 

nr ew. 130/3

   

miejscowość

 

Bielsko

   

Obręb ewidencyjny 0001 Bielsko

   

KW KN1S/00041662/5

   
 

0,2500 ha

 
 

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 130/3 znajduje się w dwóch strefach: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”, „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Działka w części objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIIIB – 0,2500 ha

   
   

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi:

 

125,00 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 
 

3

 
   

Część działki

 

nr ew. 130/3

   

miejscowość

 

Bielsko

   

Obręb ewidencyjny

 

0001 Bielsko

   

KW KN1S/00041662/5

   
 

0,3400ha

 
   

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 130/3 znajduje się w dwóch strefach: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”, „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Działka w części objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIIIA-0,1600 ha

 

RIIIB-0,1100 ha

 

RIVA-0,0700 ha

 
   

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 333,00 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 
 

4

 
   

Działka nr ew. 105

   

miejscowość

 

Linówiec

   

Obręb ewidencyjny

 

0003 Linówiec

   

KW KN1S/00023153/2

   
 

0,3075 ha

 
   

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 105 znajduje się w jednej strefie: „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy) oraz Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Działka objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych oraz granicami inwestycji celu publicznego w zakresie kultury i kultury fizycznej. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
 

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIVA – 0,3075 ha

   
   

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi:

 

276,75 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 
 

5

 
   

Część działki

 

nr ew. 846

   

miejscowość

 

Orchowo

   

Obręb ewidencyjny

 

0006 Orchowo

   

KW KN1S/00018008/3

   
 

0,2900 ha

 
   

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 846 znajduje się w jednej strefie: „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna o napięciu 110kV. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
   

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIVA - 0,2900 ha

 
 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 34,00 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 2 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2019r.

 
 

6

 
   

Część działki

 

nr ew. 844

   

miejscowość

 

Orchowo

   

Obręb ewidencyjny

 

0006 Orchowo

   

KW KN1S/00018008/3

   
 

0,2100 ha

 
   

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 844

 

znajduje się w jednej strefie: „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
   

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIIIB - 0,2100 ha

 
 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 170,00 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 2 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2019r.

 
 

7

 
   

Część działki

 

nr ew. 297

   

miejscowość

 

Orchowo

   

Obręb ewidencyjny

 

0006 Orchowo

   

KW KN1S/00018008/3

   
 

0,0500 ha

 
   

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 297 znajduje się w dwóch strefach: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”, „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
   

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIVA – 0,0500 ha

   
   

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 22,50 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 
 

8

 
   

Część działki

 

nr ew. 297

   

miejscowość

 

Orchowo

   

Obręb ewidencyjny

 

0006 Orchowo

   

KW KN1S/00018008/3

   
 

0,0500 ha

 
   

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 297 znajduje się w dwóch strefach: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”, „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
   

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIVA – 0,0500 ha

   
   

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 22,50 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 
 

9

 
   

Działka nr ew. 571

   

miejscowość

 

Orchowo

   

Obręb ewidencyjny

 

0006 Orchowo

   

KW KN1S/00018008/3

   
 

0,8600 ha

 
   

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 571 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej” Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
   

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIIIB – 0,8600 ha

   
   

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 1.600,00 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 
 

10

 
 

Działka nr ew. 572

   

miejscowość

 

Orchowo

   

Obręb ewidencyjny

 

0006 Orchowo

   

KW KN1S/00018008/3

   
 

0,8700 ha

 
   

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 572 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej” Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
   

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIIIB – 0,8700 ha

 
   

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi:

 

2.150,00 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 
 

11

 
   

Część działki

 

nr ew. 147/2

   

miejscowość

 

Różanna

   

Obręb ewidencyjny

 

0010 Różanna

   

KW KN1S/00022924/1

   
 

0,0500 ha

 
   

Zgodnie z uchwałą nr XIII/99/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 28.10.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Różanna w gminie Orchowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r., nr 372, 6734) część działki oznaczona jest jako: „6U-Tereny zabudowy usługowej”.

 

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/203/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orchowo oraz rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do projektu ww. studium a nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Orchowo pozostała część leży w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Na działce planuje się przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Projekt nr 9: Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Różannie na cele rekreacyjno - sportowe”.

   
   

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIVB – 0,0500 ha

   
   

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 22,50 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 
 

12

 
   

Część działki

 

nr ew. 87/7

   

miejscowość

 

Szydłówiec

   

Obręb ewidencyjny

 

0014 Szydłówiec

   

KW KN1S/00023291/1

   
 

0,2500 ha

 
   

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 87/7 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej” Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy), Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie. Działka objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
   

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIVB – 0,2500 ha

   
   

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 112,50 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 
 

13

 
   

Część działki

 

nr ew. 87/7

   

miejscowość

 

Szydłówiec

   

Obręb ewidencyjny

 

0014 Szydłówiec

   

KW KN1S/00023291/1

   
 

0,2500 ha

 
   

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 87/7 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej” Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy), Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie. Działka objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
   

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIVB – 0,2500 ha

   
   

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 112,50 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 
 

14

 
   

Część działki

 

nr ew. 87/7

   

miejscowość

 

Szydłówiec

   

Obręb ewidencyjny

 

0014 Szydłówiec

   

KW KN1S/00023291/1

   
 

0,4900 ha

 
   

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 87/7 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej” Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy), Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie. Działka objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
   

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIVB – 0,4900 ha

   
   

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 326,08 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 
 

15

 
   

Działka nr ew. 72

   

miejscowość

 

Myślątkowo

   

Obręb ewidencyjny

 

0005 Myślątkowo

   

KW KN1S/00040016/5

   
 

0,3900 ha

 
   

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 72 znajduje się w jednej strefie: „III – strefa przyrodnicza, tereny zieleni i wód, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy) oraz Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z uchwałą nr XXIX/753/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego działki nie są objęte granicami parku. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
   

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

PsIV – 0,3200 ha

 

PsV – 0,0700 ha

   
   

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 20,00 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 
 

16

 
   

Działka nr ew. 70

   

miejscowość

 

Myślątkowo

   

Obręb ewidencyjny

 

0005 Myślątkowo

   

KW KN1S/00040016/5

   
 

0,6800 ha

 
   

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 70 znajduje się w jednej strefie: „III – strefa przyrodnicza, tereny zieleni i wód, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy) oraz Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z uchwałą nr XXIX/753/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego działki nie są objęte granicami parku. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
   

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIVA – 0,0300 ha

 

ŁIV – 0,6400 ha

 

W-PsIV – 0,0100 ha

 
   

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 35,00 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 
 

17

 
   

Działka nr ew. 14/2

   

miejscowość

 

Rękawczyn

   

Obręb ewidencyjny

 

0013 Słowikowo

   

KW KN1S/00018009/0

   
 

0,4375 ha

 
   

brak planu

 

zagospodarowania przestrzennego,

 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 14/2 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej” Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy), Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz w części na terenie Obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

   
   

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

   

Grunty:

 

RIVA – 0,1875 ha

 

RV – 0,2500 ha

   
   

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

 

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 40,00 zł

   

Czynsz dzierżawny płatny jest w jednej racie do 31 października każdego roku.

 

Czynsz płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Gminy Orchowo.

   
 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

   

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat;

 

od 01.09.2017r. do 31.08.2020r.

 

     

Czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie w wysokości wynikającej z umowy. Termin płatności czynszu: do dnia 31 października każdego roku.

   

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźniki zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym na zasadach określonych w art. 5 z zastrzeżeniem art. 227 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. - Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.).

   

Zmiana czynszu związana z waloryzacją dokonywana będzie w terminie do 31 marca roku kalendarzowego i nie wymaga formy aneksu do umowy jak również pisemnego powiadamiania dzierżawcy.

   

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym wykazem można uzyskać w pokoju nr 8
tut. urzędu lub pod nr tel. (63) 26 840 90 wew. 31

     

Sporządziła: Paulina Szmyt

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 08.08.2017r.

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ………………………                                       

     

Wójt Gminy Orchowo

   

/-/ Jacek Misztal

 

 Rewitalizacja-2017-baner

Oferty pracy baner

Harmonogram odpady 2017

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

nasza kasa

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo

Formularz logowania