Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 18 Wrzesień 2019    |    Imieniny: Irena, Stanisław, Józef

Wyniki zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na usługi rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Gminy Orchowo w 2018 roku.

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym na wybrane usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego, zakres przedmiotu zamówienia obejmował wykonanie takich usług jak:

a)      Wycena niezabudowanej działki gruntu (również z możliwością zabudowy na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy) do celów sprzedaży przetargowej i bezprzetargowej, zamiany lub przejęcia.

b)      Wycena nieruchomości gruntowej do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub wykupu prawa wieczystego użytkowania.

c)      Wycena nieruchomości do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

d)     Wycena nieruchomości gruntowej związana z określeniem odszkodowania lub służebności (np.: wycena działki gruntu przejętej z mocy prawa pod drogę publiczną celem wypłaty odszkodowania byłemu właścicielowi).

e)      Wycena lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku łącznie z wyceną ułamkową części gruntu (cena gruntu wyodrębniona), wykonanie szkicu poglądowego lokalu.

f)       Wycena domu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz wyceną gruntu (cena gruntu wyodrębniona).

g)      Wycena nieruchomości związana ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna).

h)      Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego (przedłużenie terminu ważności operatu).

i)        Wykonanie operatu z inwentaryzacji obiektu budowlanego, budynku lub lokalu.

 

Do dnia 14 lutego 2018 roku, do godziny 15.00 otrzymano 11 ofert (złożonych w terminie):

$11.      ESTIMAR Wycena Nieruchomości Małgorzata Orlicka, ul. Bernarda Pretficza 21/4U, 53-328 Wrocław;

$12.      Biuro Wycen Majątkowych OPTIMAL Sebastian Juszczak, ul. Spółdzielców 12, lokal nr 6, 62-510 Konin;

$13.      ARIS Arkadiusz Szczeciński, ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin;

$14.      INVEST Małgorzata Mijalska, ul. Grodziecka 88, 62-571 Barczygłów;

$15.      Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Marzanna Czeszejko, Gąski 65, 88-140 Gniewkowo;

$16.      Rzeczoznawca Majątkowy Maciej Zieliński, ul. Rynek 3, 88-200 Radziejów;

$17.      Biuro Wycen Nieruchomości Hubert Wójcik, ul. Bohaterów II Wojny Światowej 4, 62-590 Golina;

$18.      WIKA Błażej Wojdak, Chrusty 23, 62-590 Golina;

$19.      Biuro Techniczne MIPRO Leszek Michalak, Ląd 116, 62-405 Ląd;

$110.  INVEST Tomasz Domagalski, ul. Mury 10, 64-320 Buk;

$111.  CONSULTING Obsługa Nieruchomości Edmund Lazarek, ul. 11 Listopada 17, 62-420 Strzałkowo;

 

Dwóch oferentów zostało wezwanych do uzupełniania braków formalnych (poprzez dostarczenie brakującego zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do wykonywania działalności w zakresie usług będących przedmiotem zamówienia) do dnia 19.02.2018r.(włącznie):

$11.      Biuro Wycen Nieruchomości Hubert Wójcik, ul. Bohaterów II Wojny Światowej 4, 62-590 Golina;

$12.      WIKA Błażej Wojdak, Chrusty 23, 62-590 Golina;

W wyznaczonym terminie tylko jeden z oferentów po wezwaniu do uzupełnienia braków dostarczył kopię zaświadczenia o posiadanych wymaganych uprawnieniach.

 

Następnie wszystkie kompletne oferty zostały poddane przeliczeniu na punkty i ocenie wg kryterium cena 100%:

$11.      ESTIMAR Wycena Nieruchomości Małgorzata Orlicka = 72,08 %

$12.      Biuro Wycen Majątkowych OPTIMAL Sebastian Juszczak = 61,74 %

$13.      ARIS Arkadiusz Szczeciński = 52,50 %

$14.      INVEST Małgorzata Mijalska = 46,59 %

$15.      Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Marzanna Czeszejko = 80,96 %

$16.      Rzeczoznawca Majątkowy Maciej Zieliński = 60,42 %

$17.      Biuro Wycen Nieruchomości Hubert Wójcik = 61,13 %

$18.      Biuro Techniczne MIPRO Leszek Michalak = 56,32 %

$19.      INVEST Tomasz Domagalski = 42,62 %

$110.  CONSULTING Obsługa Nieruchomości Edmund Lazarek = 73,43 %

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym: Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Marzanna Czeszejko, Gąski 65, 88-140 Gniewkowo = 80,96 %.

 

                                                                                 Z up. Wójta 

                                                                      Sekretarz Gminy Orchowo

                                                                        /-/Grzegorz Matkowski

Kanalizacja 2018

Dofinansowanie 2019

 Rewitalizacja-2017-baner

transmisja

Wybory 2018

Oferty pracy baner

 

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

nasza kasa

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo

Formularz logowania