UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ORCHOWO ! ! !

 MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 

 W nawiązaniu do przeprowadzanych w zeszłym roku na terenie Gminy Orchowo, prac geodezyjnych przez firmę GEO-SAW-GIS Spółka cywilna Mateusz Sawicki i Rafał Siwka, ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno, został sporządzony projekt operatu z ewidencji gruntów i budynków: KERG GKK.6640.857.2017 dla 15 obrębów Gminy Orchowo.

 

Przedmiotowe prace geodezyjne realizowane były w ramach projektu Powiatu Słupeckiego pt: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług". Realizacja projektu potrwa do końca 2018 roku.

 

W związku z powyższym w dniach od 25 kwietnia 2018 roku do 17 maja 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej 16, w wydziale Geodezji , Kartografii i Katastru (wejście A, pokój nr 28) do wglądu zostaną wyłożone wszystkie projekty sporządzonych operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z projektem oraz w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego informacji o tym, że dane objęte przedmiotową modernizacją stają się danymi ewidencji gruntów i budynków – zgłaszać zarzuty do tych danych.

 

Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z systemu zapraszamy na stronę:

http://powiatslupca.giportal.pl/ 

 

Poniżej podajemy również do wiadomości treść pisma Starosty Słupeckiego w przedmiotowej sprawie:

EGiB