Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 19 Październik 2019    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita

MYŚLĄTKOWO 145-DZIAŁKA ROLNA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

nr ew. 145 Myślątkowo, obręb ewidencyjny 0005 Myślątkowo

KWKN1S/00018011/7

Powierzchnia nieruchomości

0,1900 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XXVI/203/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo oraz rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do projektu ww. studium, a nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Orchowo, nieruchomość znajduje się w jednej strefie: „I-Strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość znajduje się na terenie Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Działka objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017r. podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren użytkowany rolniczo. Kształt działki regularny. Od frontu dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Działka położona jest w Myślątkowie – miejscowości oddalonej od Orchowa o około 3km. Bezpośrednie i najbliższe sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolne. W pobliżu znajduje się skrzyżowanie dróg z drogą wojewódzką prowadzącą do Orchowa. Dostępne sieci infrastruktury technicznej dla działki to: woda, energia elektryczna, projektowana sieć kanalizacji sanitarnej. W obrębie miejscowości działka posiada dobrą lokalizację: leży bezpośrednio przy drodze publicznej i jednocześnie w spokojnej okolicy. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, roszczeniami, ograniczeniami ani hipoteką. Jej stan prawny jest uregulowany oraz zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

źródło: geoportal.gov.pl

145

Kanalizacja 2018

Dofinansowanie 2019

 Rewitalizacja-2017-baner

transmisja

Wybory 2018

Oferty pracy baner

 

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

nasza kasa

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo

Formularz logowania