Gmina Orchowo pozyskała kolejny grant w ramach programu "Zdalna Szkoła+" w wysokości 54 999,89 zł.

   Wójt Gminy Orchowo Jacek Misztal informuje, że Gminie Orchowo w ramach programu "Zdalna Szkoła +" został przydzielony grant w wysokości 54 999,89 zł na zakup sprzętu do prowadzenia zdalnego nauczania. W ramach tych środków zostało zakupionych 19 laptopów wraz z oprogramowaniem MS Office 365, w drugim projekcie dla poszczególnych szkół działających na terenie naszej Gminy komputery zostały rozdysponowane w następujący sposób:
· Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bielsku - 4 szt.,
· Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orchowie - 5 szt.,
· Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Różannie - 5 szt.,
· Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowikowie - 5 szt.

   Koordynatorem projektu była Pani Magdalena Kasprowicz - Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych. Konfiguracją i przygotowaniem technicznym komputerów zajął się informatyk Pan Paweł Błaszczyk.
   Dyrektorzy Szkół składają serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Orchowo Jackowi Misztalowi, za pozyskanie funduszy w łącznej wysokości ok. 115 000 zł na zakupienie nowoczesnego sprzętu wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdalnego nauczania.


Wyświetlono: 153

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter
Powrót do góry