DOFINANSOWANIE do termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i Przedszkola Gminnego w Orchowie

DOFINANSOWANIE do termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i Przedszkola Gminnego w Orchowie

 Uprzejmie informuję, że 21 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę nr 368/2019 w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 3.2 „Poprawa  efektywności  energetycznej  w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa  modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2014-2020.

 

W wyniku tej uchwały również Gminie Orchowo przyznano dofinansowanie w wysokości 1.036.656,93 zł na realizację projektu
pt. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – BUDYNKU URZĘDU GMINY W ORCHOWIE I BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W ORCHOWIE”,
w ramach którego zostaną wykonane prace związane z ociepleniem tych obiektów, wymianą okien, drzwi, rynien oraz remontem i ociepleniem dachu.

 

Z poważaniem

/-/ Jacek Misztal
Wójt Gminy Orchowo

 

ARTYKUŁY PUBLIKOWANE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI (stara strona orchowo.pl ):

 

Wyświetlono: 300

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter

Załączniki

Powrót do góry