Wykaz nieruchomości - dzierżawa bezprzetargowa

Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo

oraz na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl

od dnia 28.07.2020r. do dnia 17.08.2020r.

zamieszczony został wykaz nieruchomości:

nr ew. 363/3 część o pow. 0,7550 ha, obręb Bielsko, KW KN1S/00022344/1;

nr ew. 363/3 część o pow. 0,0850 ha, obręb Bielsko, KW KN1S/00022344/1;

nr ew. 130/3 część o pow. 0,2500 ha, obręb Bielsko, KW KN1S/00041662/5;

nr ew. 130/3 część o pow. 0,3400 ha, obręb Bielsko, KW KN1S/00041662/5;

nr ew. 130/3 część o pow. 0,3400 ha, obręb Bielsko, KW KN1S/00041662/5;

nr ew. 297 o pow. 0,0500 ha, obręb Orchowo, KW KN1S/00022343/4;

nr ew. 297 o pow. 0,0500 ha, obręb Orchowo, KW KN1S/00022343/4;

nr ew. 147/2 część o pow. 0,0500 ha, obręb Różanna, KW KN1S/00022924/1;

nr ew. 87/7 część o pow. 0,2500 ha, obręb Szydłówiec, KW KN1S/00023291/1;

nr ew. 87/7 część o pow. 0,4900 ha, obręb Szydłówiec, KW KN1S/00023291/1;

nr ew. 87/7 część o pow. 0,2500 ha, obręb Szydłówiec, KW KN1S/00023291/1;

nr ew. 87/7 część o pow. 1,2827 ha, obręb Szydłówiec, KW KN1S/00023291/1;

nr ew. 72 o pow. 0,3900 ha, obręb Myślątkowo, KW KN1S/00040016/5;

nr ew. 70 o pow. 0,6800 ha, obręb Myślątkowo, KW KN1S/00040016/5;

nr ew. 18/1 o pow. 0,2000 ha, obręb Mlecze, KW KN1S/00023023/2;

nr ew. 14/2 o pow. 0,4375 ha, obręb Słowikowo, KW KN1S/00018009/0;

 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo pokój nr 8

na stronie internetowej: www.orchowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej

lub pod nr tel. 63-26-84-090 wew. 31

Wyświetlono: 134

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter
Powrót do góry