Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Myślątkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo.

 

Gmina Orchowo zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Myślątkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo”

 

1.  Celem projektu:

 

“Wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Myślątkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w aglomeracji Orchowo oraz wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach tj. oczyszczalni ścieków w Osówcu”.

 

2. Planowane rezultaty:

 

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 1 EPC

 

- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 404 RLM

 

3. Całkowita wartość projektu:         3 346 722,82 zł

 

4. Dofinansowanie projektu z UE:    2 312 775,93 zł


Wyświetlono: 206

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter

Załączniki

Powrót do góry