Ranking finansowy jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019

Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku.

 Gmina Orchowo w rankingu finansowym samorządu terytorialnego w roku 2019 zajęła bardzo wysokie 257 miejsce na 1547 wszystkich gmin wiejskich.


 • Gmina Powidz 215 miejsce
 • Gmina Orchowo 257 miejsce
 • Gmina Strzałkowo 437 miejsce
 • Gmina Ostrowite 1009 miejsce
 • Gmina Słupca 1070 miejsce
 • Gmina Lądek 1507 miejsce


Do oceny kondycji finansowe gmin wykorzystano zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej są to:

 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów.
 3. Udział w wydatkach inwestycyjnych do dochodów ogółem.
 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
 5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń.
 6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.
 7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

 

Jestem bardzo zadowolony z wysokiej pozycji w tym rankingu, który oparty jest na obiektywnych danych finansowych opracowanych przez ekspertów.

Elementem zarządzania finansami jest proces planowania dochodów i wydatków, zarówno tych krótkoterminowych jak i długoterminowych.

Realizacja wielu inwestycji w roku 2019 ze środków własnych oraz aktywne poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, które stanowią odciążenie dla budżetu, pozwoliło zająć wysoką pozycję określającą dobrą kondycję finansową naszej gminy.

Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie i skuteczność.


Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

Wyświetlono: 234

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter
Powrót do góry