Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

 

Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo

oraz na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl

od dnia 11.08.2020r. do dnia 31.08.2020r.

zamieszczony został wykaz nieruchomości:

nr ew. 813 część o pow. 0,3500 ha, obręb Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

nr ew. 152 część o pow. 0,0500 ha, obręb Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

nr ew. 152 część o pow. 0,0500 ha, obręb Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

nr ew. 571 o pow. 0,8600 ha, obręb Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

nr ew. 572 o pow. 0,8700 ha, obręb Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

nr ew. 64 o pow. 1,8100 ha, obręb Myślątkowo, KW KN1S/00040016/5;

nr ew. 87/2 o pow. 2,3545 ha, obręb Gałczynek, KW KN1S/00039668/0;

przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo pokój nr 8

na stronie internetowej: www.orchowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej

lub pod nr tel. 63-26-84-090 wew. 31


Treść wykazu w załączeniu.

Wyświetlono: 120

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter
Powrót do góry