Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Orchowo podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo

oraz na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl

od dnia 11.08.2020r. do dnia 31.08.2020r.

zamieszczony został wykaz nieruchomości:

nr ew. 573 o pow. 0,8700 ha, obręb Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo pokój nr 8

na stronie internetowej: www.orchowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej

lub pod nr tel. 63-26-84-090 wew. 31

 

Treść wykazu w załączeniu.

Wyświetlono: 132

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter
Powrót do góry