Warsztaty „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”

W dniu 20 sierpnia 2020 r. pani dr Teresa Kobrzyńska – członek zespołu ekspertów ds. programów lokalnych i regionalnych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień, trener programu „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd” i wieloletni wykładowca w omawianej tematyce przeprowadziła warsztaty dla władz samorządowych, radnych i członków GKRPA w Orchowie. Podczas spotkania poruszane były m. in. zagadnienia związane z profilaktyką problemów alkoholowych i ograniczaniem dostępności napojów alkoholowych na terenie naszej gminy.

Wyświetlono: 137

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter
Powrót do góry