STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCE od 5 LIPCA 2020r. do 4 LIPCA 2021r.

 Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Bydgoszczy nr BD.RET.070.92.2018.AB z dnia 30.05.2018r.

               Stawki cenowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

                a)   Grupa W I      -   2,64 zł/1m³  + 8% VAT,

                b)   Grupa W II    -    3,94 zł/1m³  + 8% VAT,

                c)   Grupa W III   -    2,93 zł/1m³   +8%  VAT,

                d)   stała opłata za wodomierz  -    1,11 zł/ miesięcznie + 8%  VAT,

 

UWAGA! Zużycie wody do 3m³ miesięcznie na osobę zamieszkałą, objęte jest taryfą WI.
W przypadku przekroczenia zużycia wody, od  4m³  stosowana jest taryfa WII

Grupa W I –  przeznaczona wyłącznie dla gospodarstw domowych bez podlewania ogrodów.

- Grupa W II – stawka naliczana począwszy od 4m3 zużytej wody na osobę oraz pozostałych odbiorców wraz z podlewaniem ogrodów (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą i odbiorcy z nieruchomości niezamieszkałych).

- Grupa W III – stawka dla produkcji zwierzęcej, którą rozumie się poprzez produkcję zwierząt
w wysokości nie mniejszej niż 5 dużych jednostek przeliczeniowych DJP, gdzie DJP = 500 kg.     
  

               Stawki cenowe zbiorowego odprowadzenia ścieków:

                a)   Grupa Ś I      -   4,78 zł/1m³  + 8% VAT,

                b)   Grupa Ś II    -    6,70 zł/1m³  + 8% VAT,

       

Grupa Ś I – stawka dla odbiorców pobierających wodę wyłącznie do spożycia
 i na cele związane z potrzebami socjalno-bytowymi  gospodarstw domowych.

- Grupa Ś II – stawka dla pozostałych odbiorców (tzn. odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą i odbiorcy z nieruchomości niezamieszkałych).

 

Wójt Gminy Orchowo

                                                                                                                   /-/ Jacek Misztal

Wyświetlono: 206

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter

Załączniki

Powrót do góry