Ważna informacja dla mieszkańców - czy wiadukt będzie zamknięty ???

Informacja dot. wiaduktu na ul. Kościuszki w Orchowie


Podczas sesji Rady Gminy Orchowo w dniu 01.06.2020 r. przedstawiłem Radnym sytuację dotyczącą bardzo złego stanu technicznego wiaduktu drogowego na ul. Kościuszki, a głosami radnych opozycji tj. klubu "Praca, uczciwość zaangażowanie" niestety nie zatwierdzono środków w budżecie na wykonanie koniecznej zmiany organizacji ruchu. Konsekwencją tej decyzji jest otrzymana przeze mnie w dniu 24.08.2020 r. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupcy nakazująca wykonanie do dnia 15.10.2020 r.:

-        wprowadzenia ograniczenia ciężaru dopuszczalnego pojazdów do 3,5 Mg,

-        wprowadzenia zmiany organizacji ruchu poprzez ustawienie przed i za obiektem obustronnych szykan w postaci barier betonowych o symbolu U-14b i tym samym ograniczenie szerokości jezdni do jednego pasa ruchu o szerokości 2,5 m oraz prędkości do 20 km/godz.

Jeżeli powyższe zalecenia nie zostaną wykonane we wskazanym terminie, wówczas od 16.10.2020 r. Nadzór Budowlany ZAKAZUJE użytkowania w/w wiaduktu.

Ponadto z decyzji PINB wynika, że do końca przyszłego roku należy usunąć również pozostałe nieprawidłowości, wymienione w piśmie, które załączam do zapoznania się przez mieszkańców Gminy Orchowo.


Wójt

Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

Wyświetlono: 267

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter

Załączniki

Powrót do góry