Podziękowanie za długoletnią pracę

Orchowo, dnia 11 września 2020 r.

 

 

                                                                                          Pan

                                                                                          Jacek Misztal

                                                                                          Wójt Gminy Orchowo

 

 

Niniejszym proszę o odwołanie mnie ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orchowie.

Swoją rezygnację uzasadniam następująco:

- niewywiązanie się Rady Gminy Orchowo z ustawowego obowiązku corocznego uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok” (opóźnienie wynosi już 255 dni),

- nieuchwalenie przez Radę Gminy Orchowo do dnia dzisiejszego „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”,

- brak możliwości prawidłowego funkcjonowania Komisji i realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości,

- ciągła nieuzasadniona krytyka działalności GKRPA ze strony grupy radnych.

Jednocześnie zapewniam, że jako długoletnia Przewodnicząca GKRPA w Orchowie jestem otwarta na sprawy dotyczące profilaktyki uzależnień w naszej gminie i służę swoim doświadczeniem nowym członkom Komisji.

Dziękując za dotychczasową współpracę pozostaję z poważaniem

 

 

                                                                                          /-/ Magdalena Kasprowicz

Wyświetlono: 195

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter
Powrót do góry