Zmiany w funkcjonowaniu urzędu od 12 października 2020 roku...

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz znacznym wzrostem zachorowań, począwszy od dnia 12 października 2020 r., wykonywanie przez Urząd Gminy Orchowo zadań polegających na bezpośredniej obsłudze interesantów podlega do odwołania ograniczeniu.

Załatwianie pilnych spraw odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym.

Interesanci zakwalifikowani do obsługi bezpośredniej (tylko w sprawach pilnych) zostaną umówieni na uzgodniony dzień i godzinę, jednak nie wcześniej niż w kolejnym dniu roboczym.

Pracownicy realizują obowiązki w godzinach pracy od 7.30 do 15.30.

Wnioski i dokumenty należy kierować:

  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,
  • telefonicznie - numer telefonu: 63 26 84 090,
  • za pomocą poczty elektronicznej: główny e-mail ug@orchowo.pl,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
  • lub poprzez wrzucenie korespondencji do skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównym wejściu do budynku urzędu.

Do odwołania w urzędzie dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

 

                                                                                                                Wójt Gminy Orchowo

                                                                                                                     /-/ Jacek Misztal

Wyświetlono: 133

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter
Powrót do góry