Uwaga! Konsultacje!

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Orchowo.

 

Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Orchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,


Data rozpoczęcia konsultacji: 9 listopada 2020 r.


Data zakończenia konsultacji: 23 listopada 2020 r.


Forma konsultacji:

Umieszczenie na stronie internetowej www.orchowo.pl projektu aktu prawa tj. „Programu współpracy Gminy Orchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, z możliwością zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres mailowy oswiata@orchowo.pl.

 

                         Wz. Wójta

                          /-/ Ewelina Gumienna

                           Zastępca Wójta


Orchowo, dnia 02.11.2020 r.

Wyświetlono: 175

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter
Powrót do góry